Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie podsumowujące Marszałkowską Inicjatywę Sołecką w Gminie Olesno

W sobotę, 27 listopada 2021 r., w strażnicy OSP w Wachowie, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Olesno.

Organizatorem spotkania był Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, a uczestniczyli w nim Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn oraz sołtysi wsi - Borki Wielkie, Łomnica, Wachów, Wachowice, którzy odebrali tablice MIS za zrealizowane w tym roku zadania. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022  to dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich.
W 2021 roku dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł przyznano:

 1. Borki Wielkie - Doposażenie OSP w Borkach Wielkich.
 2. Łomnica - Doposażenie  OSP  w Łomnicy.
 3. Wachów - Doposażenie  OSP  w Wachowie.
 4. Wachowice -Doposażenie sołectwa w sprzęt monitorujący.
 5. Grodzisko - Zakup i ułożenie kostki  brukowej w wiacie rekreacyjnej  w Grodzisku.
 6. Kucoby - Doposażenie OSP w Kucobach.
 7. Wysoka - Doposażenie wiaty na placu zabaw w Wysokiej.

Wkład własny Gminy Olesno do każdego zadania wyniósł tysiąc złotych.

 

Wersja XML