Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oleska Promenada Najlepszą Przestrzenią Publiczną Województwa Opolskiego 2021!

Zrewitalizowana oleska promenada przy ul. Murka otrzymała nagrodę główną Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły w 12. edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021!

Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły odebrał dziś, 24 listopada 2021 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

 

W tym roku do konkursu zgłoszono  rekordową ilość, bo aż 33 realizacje, w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna oraz obiekt użyteczności publicznej. 

Jak podkreślają organizatorzy, konkurs ten jest doskonałą okazją do pokazania, jak zmieniają się miejscowości naszego regionu, a przestrzeń wokół staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Celem tegorocznego konkursu było promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Wybór najlepszych był bardzo trudny – powiedział podczas gali marszałek Andrzej Buła, podkreślając, że w całym konkursie bardzo ważne było zaangażowanie w realizację tych przedsięwzięć władz samorządowych i partnerów społecznych. – Zawsze mówimy, że przestrzeń publiczna przede wszystkim powinna służyć mieszkańcom, więc ważne jest nie tylko stworzenie odpowiedniej infrastruktury, ale i to, jaka tam pojawi się funkcja  – podkreśla marszałek. – Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka liczba wspaniałych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego – powiedział marszałek. 

Oleska promenada została zmodernizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja przy ul. Murka w Oleśnie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Promenada oleska miała swoje tradycje przed kilkudziesięciu laty i bardzo nam zależało, żeby wpisać to miejsce w naszą niebiesko-zieloną strategię zmian klimatu – mówił do mediów burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. – Dokonaliśmy rewolucyjnych zmian. To prawie 20 tysięcy nasadzeń, czyli dużo zieleni. Przez promenadę przepływa kanał Młynówka, więc są trzy oryginalne mosteczki, do tego dochodzi mini amfiteatr. Miejsce ożyło, teraz jest to miejsce spotkań, ruszyły tradycje spacerowe – opowiada burmistrz.

Olesno konkurowało z wieloma fantastycznymi realizacjami, dlatego otrzymana nagroda jest szczególnie cenna!


DSCN2263.jpeg

Założeniem projektantów i naszym, było wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych terenu oraz połączenie oryginalnymi mostkami, inspirowanymi kładkami w Holandii, dwóch oddzielnych stref w jedną całość. Stworzyło to swobodną komunikację po obydwu stronach Młynówki, a dzięki licznym nasadzeniom wzdłuż kanału, miejsce zyskało wyjątkowy urok. 

Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa składa się z wielu ciekawych elementów. Na istniejących skarpach, przy ul. Krzywej, wybudowano tarasy z siedziskami, podświetlonymi od dołu, które podczas imprez plenerowych wraz z 6 leżakami wypoczynkowymi tworzą widownię.

W modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie zastosowano 4 rodzaje nawierzchni. Posadzka na alei głównej wykona jest z płyt granitowych płomieniowanych. W jej centralnej części wykonano fontannę posadzkową z oświetleniem, a obok ustawiono duże, białe donice z roślinami, na wzór tych, które można zobaczyć na placach rekreacyjnych w Stanach Zjednoczonych. 

Plac główny wykonany jest z płyt betonowych, a ścieżki znajdujące się w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej z kostki betonowej, co pozwala to na bezpieczne spacerowanie, a dzieciom na jazdę na rolkach czy hulajnogach. Dojściach do mostków i mostki wykonano z deski kompozytowej, które stworzyły ciekawą, oryginalną całość.

Promenada, dzięki nadaniu nowych, innowacyjnych i ciekawych funkcji stała się miejscem idealnym do wypoczynku i rekreacji. Powstała przestrzeń, która stała się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą niż dotychczas liczbę użytkowników.

Warto posłużyć się liczbami i podkreślić, że zieleń na promenadzie zajmuje aż 11365 m2, dla porównania powierzchnia utwardzona to 5030 m2.

Wsród zieleni przez cały rok podziwiać możemy kwitnące w różnym czasie następujące gatunki drzew i roślin:


Przypomnijmy - dla Olesna to kolejne prestiżowe wyróżnienie w konkursie NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

W 2011 r. „Kompleks Rekreacyjno – Sportowy – Kryta pływalnia i Orlik 2012 w Oleśnie” otrzymał wyróżnienie w konkursie Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2011. 

W 2014 r. Oleski Rynek otrzymał tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2014 i Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za:

Zaś w 2018 roku Oleski Rynek otrzymał tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Dziesięciolecia Województwa Opolskiego. Zgłoszenia oceniała komisja w której skład weszli wybitni architekci i urbaniści o uznanym dorobku projektowym i realizacyjnym m.in. Małgorzata Adamowicz-Nowacka – architekt, prezes Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej SARP w Opolu, Zbigniew Bomersbach – architekt miejski miasta Opole, czy Robert Konieczny – projektant przestrzeni nagrodzonej tytułem Najlepszej Przestrzeni Publicznej w Europie, który znany jest między innymi z konceptu przebudowy Wyspy Gubernatora (Governors Island) znajdującej się pomiędzy Manhattanem a Brooklynem, projektu wieży U2 w Dublinie, projektu Living-Garden House w Katowicach oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

 

Wersja XML