Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne - uzupełnienie wniosków dot. grantów PGGR

W związku z przystąpieniem Gminy Olesno do Programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, nasza Gmina została poproszona o uzupełnienie danych.  

 

W związku z powyższym, do 30.11.2021 r. należy dostarczyć wypełniony załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dokumenty potwierdzające:

  1. że osoba która została podana w Oświadczeniu (rodzice/dziadkowie/pradziadkowie), pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy, umowa o pracę);
  2. pokrewieństwo z osobą pracującą w PPGR (np. akty stanu cywilnego z którego jasno wynika, że uczeń jest spokrewniony z osobą pracującą w PPGR) - w przypadku nieposiadania aktów stanu cywilnego gmina będzie weryfikowała stopień pokrewieństwa w Systemie Rejestrów Państwowych.

 

Ww. dokumenty w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209 (II piętro).

 

WNIOSKI NIEUZUPEŁNIONE ZOSTANĄ ODRZUCONE

INFORMACJA DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY OŚWIADCZENIA. NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH.

 

PDFZałącznik do oświadczenia PPGR.pdf (268,00KB)
 

 

Wersja XML