Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy samochód pożarniczy dla Starego Olesna

W niedzielę, 14 listopada 2021 r.,  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Oleśnie oficjalnie przywitała nowy samochód pożarniczy.

Jest to lekki samochód specjalny, ratowniczo-gaśniczy Renault Master. Pojazd został wyposażony zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, radiotelefon samochodowy, wyciągarkę elektryczną, pneumatyczny maszt oświetleniowy, pilarkę ratowniczą, narzędzie ratownicze typu Hooligan. Samochód posiada także zbiornik kompozytowy na 300 l wody oraz moduł gaśniczy wodno-pianowy z pompą o wydajności maksymalnej 350 l/min.

Wartość samochodu to kwota 247.990,00 zł, z tego 197.990,00 zł pochodzi z budżetu gminy Olesno, a 50.000,00 zł  to dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto dodać, że jest to jedyne dofinansowanie MSWiA dla OSP powiatu oleskiego do zakupu samochodów w roku bieżącym.

 

 

Wersja XML