Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18 października 2021 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, spotkał się z Dyrektorami oraz Wicedyrektorami publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli podległych Gminie Olesno.

W spotkaniu uczestniczyli także Wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński, Sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn oraz Skarbnik Gminy Aneta Sitna.

Podczas uroczystości zaproszeni goście otrzymali z rąk Burmistrza podziękowania za trud pracy włożony w zarządzanie placówkami szkolnymi i przedszkolnymi oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Dzień Edukacji Narodowej stanowi wyjątkową okazję do wyrażenia wdzięczności pedagogom oraz innym pracownikom szkół i przedszkoli za wspieranie rozwoju młodych ludzi. 

Pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia, aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, zdrowe, bezpieczne, pełne zadowolenia, ale także odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci oraz młodzieży.

 

 

 

Wersja XML