Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego w Oleśnie

 

Brak opisu obrazka

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  Z ZAKRESU ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

DOFINANSOWANIE

 42.120,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ

468.990,00 zł

Krótki opis projektu:


Dzięki dodatkowemu do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy przy współfinansowaniu z wcześniejszych edycji programu "MALUCH+",  w Żłobku Miejskim w Oleśnie utrzymanych zostanie dodatkowych 39 miejsc, zwiększając dzięki temu dostępność miejsc opieki w żłobku dla wszystkich dzieci, a także podnosząc standard opieki. 

 

 

 

Wersja XML