Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oleski festiwal filmów dla dzieci

7.png

OPIS ZADANIA

Planowane jest aby od początku 2022 roku odbywały się w Oleśnie w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach warsztaty filmowe. Dzieci będą się uczyć/poznawać świat filmu animowanego, powstawania scenografii, budowy rekwizytów i postaci. W okresie letnim odbędzie się konkurs na najlepsze filmiki wykonane przez młodych artystów. Najlepsze będą zaprezentowane podczas Oleskiego Festiwalu Filmów dla dzieci. Na festiwalu będą prezentowane filmy dla dzieci z kraju i zagranicy. Branża filmowa jest bardzo innowacyjna i dzięki warsztatom filmowym dzieci będą miały okazję „dotknąć” techniki filmowania, z drugiej strony w filmie animowanym można wykorzystać różnego rodzaju odpadki z produkcji przemysłowej i uczyć dzieci praktycznego wykorzystania „śmieci” w działalności twórczej.

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA (BRUTTO)

50.000,00 zł

Wersja XML