Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czekamy na Twoje propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022!

 

Szanowni Mieszkańcy Olesna!

Od 13 do 24  września 2021 r., można składać formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2022!

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy i winne dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Olesno lub na terenach, na których gmina Olesno ma prawo do dysponowania nieruchomością.

 

Przed zgłoszeniem zadania należy dokładnie zapoznać się z PDFREGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OLESNA NA ROK 2022 (1,82MB).

Zgodnie z nim, do każdego proponowanego zadania wymagane jest dołączenie listy poparcia z min. 9 podpisami mieszkańców. 


Kwota ogólna - 200.000 zł

Ważne! Maksymalna kwota jednego projektu to 50.000 zł 


Formularz oraz wzór karty poparcia dostępny do pobrania:

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (27,52KB)
DOCXLISTA POPARCIA (41,93KB)


Zgłaszanie zadań

 

 

Wersja XML