Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjdź na spotkanie w sprawie Smart Villages

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Oleśnie zaprasza serdecznie mieszkańców Gminy Olesno do udziału w spotkaniu dotyczącym inteligentnych wsi (Smart Villages).

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Wsie, które opracują koncepcję Smart Villages, w przyszłych latach będą miały dużą możliwość pozyskania środków na jej sfinansowanie.

Spotkanie składać się będzie z części wykładowej, w której omówione zostaną geneza, definicja i cechy Smart Villages, a także plany wdrażania tej koncepcji w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy. W części warsztatowo-szkoleniowej głównie pracować będziemy nad wizją rozwoju Smart Wiosek w Gminie Olesno.

Zapraszamy do udziału!

Brak opisu obrazka

Wersja XML