Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200*

* Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

Porady są udzielane w czterech językach:
Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego

Dokumentacja medyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniona zostanie Pacjentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej otwiera się w nowej karcie

Wersja XML