Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Potrzebujesz wsparcia?

Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Potrzebujesz wsparcia?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” planuje zorganizować nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej we wrześniu 2021r.

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości
60 000,00 PLN.

Po uzyskaniu dodatkowych środków planowane są także nabory w I/II kwartale 2022r. w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz podmioty z obszaru gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork) i Olesno zachęcamy do konsultacji swoich pomysłów.

Zapraszamy do biura stowarzyszenia:

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork,

tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 797 442 069, 530 111 550,

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Więcej informacji pod adresem: www.dolinastobrawy.pl

Wersja XML