Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich.

             Dostępne  nadal środki finansowe z Funduszy Europejskich to nie tylko wsparcie dla realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne. W czerwcu szczególnie interesująca jest oferta wsparcia na kształcenie. 

Brak opisu obrazka

Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu do udziału w programach europejskich

              Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

              W konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) można zyskać pomoc we wzięciu udziału w Programach Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na:

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie PARP.

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w województwie śląskim.

Do 27 lipca przedłużono nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o środki na projekty dotyczące np.:

Likwidacja barier w dostępie do studiów dla studentów z niepełnosprawnościami

Do 5 lipca trwa konkurs przeznaczony dla uczelni wyższych, w którym mogą otrzymać dofinansowanie na zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Mogą to być działania mające na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności:        

Start-upy w Polsce Wschodniej

            Nadal trwa nabór do konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Na przedsiębiorców, którzy zakończyli inkubację na jednej z sześciu platform startowych działających w Programie Polska Wschodnia czeka nawet 1 mln złotych dofinansowania na rozwinięcie działalności, zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Wnioski w ramach konkursu można składać do 30 grudnia 2021 roku.

Kształcenie zawodowe w województwie łódzkim

z województwa łódzkiego mogą od 28 czerwca do 12 lipca 2021 r. aplikować o dofinansowanie m.in. na podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych (poprzez m.in. realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych), a także wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie programu regionalnego rpo.lodzkie.pl.

Kształcenie i rozwój: edukacja przedszkolna w województwie mazowieckim

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r. czeka na wnioski organów prowadzących ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przez:

Aktywna integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim

           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 25 czerwca do 9 lipca 2021 r. prowadzi dwa nabory wniosków o dofinansowanie zintegrowanych usług społecznych.

Pierwszy nabór przeznaczony jest dla szerszej grupy wnioskodawcówdrugi skierowany jest do podmiotów działających w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

Celem tych konkursów jest wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym przez:

Dowiedz się więcej

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Źródło informacji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wersja XML