Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja szlabanów na autostradach.

Brak opisu obrazka

e-TOLL to przede wszystkim:

Przejazdy pojazdów lekkich

            Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez użytkowników pojazdów lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony):

            Do zakupu biletu autostradowego nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. 

            Sprzedaż biletów autostradowych będą mogli prowadzić przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z szefem KAS. Pozwoli to przede wszystkim na wnoszenie opłat poprzez istniejące już rozwiązania do wnoszenia opłat na odcinkach koncesyjnych z wykorzystaniem videotollingu i aplikacji integratorów płatności.

            Przepisy ustawy przewidują możliwość likwidacji bramek i zmiany sposobu poboru opłat również na odcinkach koncesyjnych, na wniosek koncesjonariuszy, po zmianie umowy koncesyjnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na dialog z przedstawicielami biznesu w tej sprawie.

Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL zostanie, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL w czerwcu 2021 r.

Rejestracja w systemie e-TOLL

           Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa online na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Docelowo użytkownicy będą mogli jej dokonać również:

           Intuicyjna rejestracja online umożliwia szybkie utworzenie Internetowego Konta Klienta (IKK), które pozwoli na: pełne zarządzanie danymi i usługami e-TOLL online, korzystanie z płatności pre-pay i post-pay, otrzymywanie automatycznych powiadomień o wymaganych płatnościach, komunikację z Poborcą Opłaty (KAS), zarządzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online.
W IKK dostępne są różne poziomy uprawnień dla użytkownika, np. administrator, księgowy, kierowca.

Ułatwienia dla przewoźników w e-TOLL

          Przepisy ustawy ograniczają zakres danych niezbędnych do rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL. Nie jest wymagane podanie m.in. numeru VIN pojazdu, czy roku produkcji. Zniesiony został też obowiązek aktualizowania w systemie e-TOLL danych o numerach rejestracyjnych przyczep i naczep ciągniętych przez ciągniki siodłowe, co pozwoli na prostszą realizację procesów logistycznych.

Wsparcie dla użytkowników

          W procesie rejestracji w systemie użytkowników wspiera Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Infolinia działa całodobowo w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:

    800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce
    +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Dodatkowo do dyspozycji użytkowników jest adres mailowy . Pytania można przesyłać też w formie korespondencji listownej na adres Ministerstwa Finansów.

 

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów.

Wersja XML