Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport diagnostyczny Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej zatwierdzony

Miło nam poinformować, że w dniu 30.04.2021 r. zatwierdzony został Raport diagnostyczny Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. Liderem nawiązanego w 2020 roku partnerstwa jest Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

Dokument jest następstwem wielu spotkań Grupy Roboczej partnerstwa, w skład której wchodzą pracownicy samorządów oraz profesjonalnego wsparcia Doradców Partnerstw Związku Miast Polskich - Pani Danuty Wesołowskiej oraz Małgorzaty Zdebel.

Diagnoza obszaru pozwoliła na zdefiniowanie problemów i deficytów rozwojowych, wpływających na obniżenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru partnerstwa. Prace nad strategią naszego obszaru są bardzo zaawansowane, co predestynuje nas do określenia celów strategicznych i planowanych do realizacji projektów.

W piątek 7 maja br. Burmistrz przekazał raport na ręce Pana Marszałka Andrzeja Buły. Burmistrz akcentował, że realizacja przedsięwzięć partnerskich jest coraz bardziej preferowana przez Komisję Europejską, ponieważ przyczynia się do realizacji celów i rezultatów na szerokim obszarze i zwiększa wartość dodaną realizowanych projektów.

Wyraził również nadzieję na ujęcie naszej strategicznej inwestycji partnerskiej na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Zachęcamy do zapoznania się z syntezą Raportu diagnostycznego - DOCXPartnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej_raport diagnostyczny_wybór treści_30_04_2021-1.docx (917,53KB)

1e774f5c-6262-4777-947f-2f13c5b7248e.jpeg
ec06e7ee-a589-4547-9def-3a49482ccebd (1).jpeg
 

Wersja XML