Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2021 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i oleskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w mieście Opolu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

PDFPowiadomienie o ryzyku wyst_pienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf

PDFPowiadomienie o ryzyku wyst_pienia przekroczenia _redniodobowego PD dla PM10.pdf

Olesno - globus

Wersja XML