Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postęp prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Postęp prac marzec 2021 r.

W okresie sprawozdawczym zakończono etap robót ziemnych przeznaczonych pod fundament bloku biologicznego, wykonano pierwszą warstwę betonu tzw. chudziak oraz przystąpiono do wykonania zbrojenia celem dalszych prac betonowych. Dwie komory bioreaktorów które stanowią serce oczyszczalni , i w których zachodzić będą procesy technologiczne naprzemiennego napowietrzania i oczyszczania ścieków. W ramach jednej z komór denitryfikacji zblokowanej
z osadnikiem wtórnym wykonano zbrojenie oraz wybetonowano wewnętrzny pierścień obiektu. Dla obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną. W okresie sprawozdawczym wykonano również posadowienia  zbiorników betonowych pod wewnętrzną przepompownię, zbiornik osadów dowożonych oraz dokonano próby szczelności zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych. 

Roboty budowlano-montażowe obejmujące przebudowę osadnika wtórnego

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Roboty pod budowę nowych bioreaktorów i budynku technicznego
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Postęp prac - kwiecień 2021 r. 

 

 
 

Tekst i zdjęcia: OPWiK 

Wersja XML