Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej - zgłoś swoje uwagi do raportu

Szanowni Mieszkańcy!

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem diagnozy obszaru partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. W opublikowanym poniżej raporcie przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami - gminami Gorzów Śląski, Olesno, Radłów, Zębowice i powiatem oleskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do przedstawionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza przesyłając go na


Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 22 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu i rozpoczną się prace nad strategią rozwoju.

Pliki do pobrania:

DOCXFORMULARZ 

PDFRaport diagnostyczny - Portret Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej

PDFSynteza - podsumowanie raportu diagnostycznego

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych

Brak opisu obrazka

Wersja XML