Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja zbiorników na terenie miasta i gminy - prośba o wypełnienie ankiety

W najbliższych dniach na terenie miasta i gminy Olesno rozpocznie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę oraz inwentaryzacja źródeł ciepła. Wykonawcą inwentaryzacji jest firma GOBIO  – Usługi Przyrodnicze z Torunia. Zadanie to  realizowane jest w ramach opracowania Programu Ochrony Przyrody Gminy Olesno, a zebrane dane pozwolą zaplanować przyszłe działania gminy, ukierunkowane na wymianę urządzeń grzewczych i zbiorników na nieczystości ciekłe.

Z uwagi na sytuację epidemiczną  istnieje możliwość  pobrania formularza - PDFankieta formularz.pdf (446,26KB)

Wypełnioną ankietę można zwrócić do sołtysa lub do Urzędu Miejskiego w Oleśnie (skrzynka podawcza lub pokój nr 107).

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie – tel. 34 350 91 63.

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni.png

Wersja XML