Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet na rok 2021 uchwalony jednogłośnie

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Finansów i Budżetu, 29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Oleśnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetu Gminy Olesno na rok 2021 r. 

W 2021 roku kontynuowana będzie strategia rozwoju gminy Olesno poprzez nadal wysoki poziom wydatków przeznaczonych na inwestycje. Realizowanych będzie wiele inwestycji drogowych na terenie całej gminy i kontynuowane będą rozpoczęte w tym roku zadania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Rok 2021 będzie szczególny także ze względu na dwie ogromnie istotne dla naszej gminy inwestycje - budowę obwodnicy Olesna oraz gruntowną przebudowę oczyszczalni ścieków.

Olesno-ZRID-2020-r (1).jpeg

Również inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe S.A. tj. przebudowa budynku dworca PKP jest bardzo oczekiwanym zadaniem,  który rozpocznie się w przyszłym roku i odmieni wizerunek naszego miasta. 

 


BUDŻET GMINY OLESNO NA 2021 ROK

 

dochody budżetu na rok 2021  w łącznej wysokości – 87 336 609,97 zł, w tym;

dochody bieżące - 77.689.264,97 zł

dochody majątkowe - 9.647.345,00 zł

wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości -  88 632 581,97 zł w tym:

wydatki bieżące – 79.000.141,07 zł

wydatki majątkowe – 9.632.440,90 zł


NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno

Stacja naprawy rowerów przy kościele św. Anny wraz z oświetleniem i m.in. dostępem do Internetu i ładowarek.

Więcej na - Przy kościele św. Anny powstanie m.in. stacja naprawy rowerów


Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie


Rewitalizacja "Małego Parku" w Oleśnie

Rewitalizacja zieleni w Małym Parku dotyczyć będzie działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury - zwiększania powierzchni terenów zieleni w miastach, wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach.

Sukces tym większy, że był to nabór ogólnopolski, w którym rywalizowały samorządy z całego kraju!  

Więcej na - Projekt  dot. rewitalizacji terenów zieleni w Małym Parku w Oleśnie z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny 


Przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie


Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie

Realizacja inwestycji będzie kolejnym etapem planowanym do wykonania w ciągu drogowym, łączącym ulice wykonane w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. ul. Kalinowa, ul. Magnoliowa, ul. Azaliowa.


Budowa ul. Wilczej w Wojciechowie


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kani w Oleśnie


Budowa/przebudowa dróg na terenie Gminy:


Rewitalizacja parku przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich.  – Gmina Olesno jest partnerem w projekcie


Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego


Oświetlenie ulic, placów i dróg


EDUKACJA

  1. Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno. Przedłużone godziny pracy przedszkoli wiejskich, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyposażenie placówek.

Więcej na - Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

  1. MALUCH+ 2021 – złożono kolejny wniosek o dofinansowanie na rok 2021, kwota dofinansowania jest odgórnie ustalana

 

ZŁOŻONE WNIOSKI – CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE

 

„Olesno, Ratusz Miejski – remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”

"Olesno z klimatem" - rewitalizacja ul. Pieloka, ul. Jaronia, nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, łąka kwietna, ładowarki dla pojazdów elektrycznych, oznakowanie tras rowerowych.  – projekt po pozytywnej ocenie formalnej, czekamy na ocenę merytoryczną

Więcej na - Olesno z klimatem!


 

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie

Rewitalizacja skweru przy budynku Urzędu Miejskiego (ul. Krasickiego) 

Inwestycja w partnerstwie z Powiatem Oleskim i Stowarzyszeniem "Oleska Jedynka"

Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie – inwestycja ze Starostwem Powiatowym

Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej – Gmina Olesno została liderem porozumienia, w ramach którego otrzymamy wsparcie w zakresie przygotowania strategii rozwoju. 

 

Więcej na - Gmina Olesno zawiązała "Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej"


 

Remont i konserwacja kościoła św. Anny – III etap

Więcej na - Kolejny wniosek na renowację kościoła św. Anny złożony do MKiDN

 

Wersja XML