Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POJEMNIK CZARNY

Przeznaczony na pozostałości po segregacji 

Brak opisu obrazka

 

WRZUCAMY:

to, czego nie udało się wyselekcjonować, np.

 

  - mięso, kości, resztki wędlin, ości,

  - resztki potraw gotowanych,

  - zimny popiół,

  - odzież,

  - odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane itp.),

  - gumy,

  - lustra, szyby,

  - porcelana, fajans, szkło stołowe, ceramika,

  - naczynia kuchenne,

  - przeterminowana żywność,

  - odchody zwierząt domowych,

  - pozostałe odpady, nie będące odpadami niebezpiecznymi, których nie można posortować.

 

 

NIE WRZUCAMY:

   - odpadów z remontu i budowy,

   - gorącego popiołu i żużla,

   - śniegu, lodu,

   - substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,

   - przeterminowanych leków, zużytych igieł, strzykawek,

   - zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów,

   - innych odpadów niebezpiecznych,

   - odpadów wielkogabarytowych.

 

KONIECZNIE OBEJRZYJ !!!

SEGREGACJA I CO DALEJ? ODPADY ZMIESZANE

Wersja XML