Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poziomy recyklingu

PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2018.pdf (181,17KB)
PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2017.pdf (181,66KB)
PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2016.pdf (181,75KB)
PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2015.pdf (181,54KB)
PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2014.pdf (182,59KB)
PDFPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2013.pdf (184,36KB)
 

Wersja XML