Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr firm odbierających odpady komunalne

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców w latach 2022 - 2024 będzie zajmowała się firma Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45 - 573 Opole, tel. +48 77 4531010

Firmy, które chcą uzyskać wpis Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) lub zostać z niego wykreślonym do zobligowane są do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Rejestr Działalności Regulowanej

DOCXWniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.docx (18,75KB)
DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.docx (18,97KB)
 

Wersja XML