Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja Gminy Olesno dla oleskiego szpitala

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki podpisał dziś w imieniu Gminy Olesno umowę dotacji dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 50.000 zł, z dyrektorem oleskiego szpitala, panem Andrzejem Prochotą.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego dla zapewnienia odpowiedniej opieki, w szczególności pacjentom z zaburzeniami oddechowymi w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.

Brak opisu obrazka

Wersja XML