Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od nowego roku kolejny projekt edukacyjny we wszystkich przedszkolach

Żłobek Miejski w Oleśnie oraz wszystkie przedszkola na terenie naszej gminy są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi zgodnie z wytycznymi na czas pandemii koronawirusa. Dzięki temu przedszkolaki cały czas biorą udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, realizowanego od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 r.

Miło nam poinformować wszystkich rodziców, że od stycznia 2020 r. we wszystkich przedszkolach (8 przedszkoli znajdujących się na terenach wiejskich w: Bodzanowicach, Borkach Małych, Borkach Wielkich, Łowoszowie, Sowczycach, Wachowie, Wojciechowie, Wysokiej oraz 3 PP miejskich: nr 3 z Oddziałem Integracyjnym, nr 4 i jeden oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Oleśnie) wystartuje nowy projekt  pn. „Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno”, dzięki, któremu we wszystkich przedszkolach utrzymane zostanie wydłużenie czasu pracy, a dzieci brać będą udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających ich umiejętności i przygotowujących do rozpoczęcia nauki w szkole.

Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

Są to m.in. zajęcia z matematyki na wesoło z nauką kodowania, spotkania ze sztuką, gimnastyka ogólnorozwojowa, muzykoterapia, a także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Planuje się także dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Całkowita wartość projektu : 559.643,75 zł

Wartość dofinansowania :  425.465,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

projekt Ewelina.jpeg

 

tablica.jpeg

 

Wersja XML