Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe ścieżki i schody w Dużym Parku

Prace w Dużym Parku trwają. W pierwszym etapie przeprowadzono wycinkę drzew (26 sztuk) – wyłącznie okazów suchych, schorowanych – zagrażających bezpieczeństwu. Każde drzewo przeznaczone do wycinki zostało zbadane przez ekspertów przyrodników: ornitologa, chiropterologa, botanika i dendrologa – dopiero ich pozytywna opinia przesądziła o wycince. 

Co jeszcze się zmieni?
Przede wszystkim z Parku zniknie asfalt  - za wyjątkiem ulicy H. Brodatego i krótkiego odcinka wjazdowego dla osób niepełnosprawnych - istniejące ścieżki asfaltowe zostaną zamienione na ścieżki z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Będą tam też płyty betonowe – ale na powierzchni zaledwie 45 m2.
Z Parku znikną również niebezpieczne dla owadów lampy parkowe – zostaną zastąpione przez ,,zimne” lampy LED, które dodatkowo nie powodują zanieczyszczenia świetlnego.

Prace w Parku to przede wszystkim nowe nasadzenia: 64 szt. nowych drzew (lipy, klony, buki, brzozy, kasztanowce), ponad 1100 szt. nowych krzewów (głóg, dereń, jaśminowiec, porzeczka, barwinek) i absolutny rekord: ponad  4,5 tys. szt. bylin (zawilec, kosaciec, sasanka, parzydło, miodunka, kopytnik i wiele innych.). Obok nasadzeń – budki dla ptaków, owadów i nietoperzy!

Park będzie pełnił funkcje edukacyjne – na te potrzeby w samym centrum Parku zostanie przygotowana specjalna przestrzeń dla lekcji przyrodniczych w terenie – ścieżka edukacyjna z tablicami poświęconymi zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności w Oleśnie.

 

 

 
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML