Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory przyrodnicze i historyczne gminy Olesno w nowym albumie LGD Dolina Stobrawy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizowało operację pn.: „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

d2.jpeg
Głównym celem operacji pn. „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” był wzrost wykorzystania historycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów obszaru LGD w kierunku promocji obszaru i  rozwoju ruchu turystycznego, jak również zwiększenie wiedzy oraz kreacja wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie turystycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów za pomocą narzędzia promocyjnego  i informacyjnego, jakim jest album zdjęciowy.

Estetycznie wydany album ze zdjęciami, jest odpowiednim narzędziem, które w skuteczny sposób promuje walory historyczne, przyrodnicze oraz kulturowe Opolszczyzny.  Dzięki pięknym, profesjonalnym zdjęciom walory te zostaną dostrzeżone przez mieszkańców i zachowane przed zapomnieniem oraz będą stanowiły źródło wiedzy o obszarze dla osób korzystających z albumu.

Gmina Olesno jako partner projektu otrzymała 800 egzemplarzy, które będą dystrybuowane bezpłatnie wśród mieszkańców.

d1.jpeg

Wersja XML