Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebywasz w izolacji? Przeczytaj jak postępować z odpadami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ IZOLACJĄ

INFORMACJE OGÓLNE DLA MIESZKAŃCÓW

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Izolacjaodosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

 

Postępowanie z odpadami wytworzonymi w miejscu izolacji przez osoby:

  1. chore na COVID-19
  2. mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi korona wirusem SARS–CoV-2
  3. zarażone koronowirusem SARS-CoV-2

 

WYTYCZNE dot. gromadzenia i odbioru odpadów

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 34 350 91 78.                  

 

Powyższa procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami i wytworzonymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  i zachorowań na  wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii) , zadań własnych gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej.

Wersja XML