Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła w Borkach Wielkich po termomodernizacji

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy inwestycję pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. 

Całkowite koszty projektu: 1.081.679,36 zł

Koszty kwalifikowane: 1.047.881,26 zł

Dofinansowanie: 799.947,63 zł

Procentowy poziom wsparcia: 76,34 %

 

W ramach projektu przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku, tj. wykonano: modernizację systemu c.o.,  systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację fotowoltaiczną, zieloną ścianę (montaż ogrodu wertykalnego na jednej ze ścian budynku), oświetlenie energooszczędne. 

Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego.
 

 

 

Wersja XML