Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczniej na drodze do Boroszowa

Zdecydowanie bezpieczniej można poruszać się po drodze z Olesna do Boroszowa. Dzięki dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przebudowano 3 skrzyżowania, zbudowano ciąg pieszo – rowerowy, chodnik, zatoki autobusowe. Prace objęły również wykonanie instalacji technicznych od kanalizacji deszczowej począwszy, po budowę poboczy, skarp czy przepustów wraz ze zjazdami.

Z inwestycji szczególnie cieszy się Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który na otwarciu podkreślił, że była to bardzo ważna inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie naszej gminy. Dzięki oddanej właśnie do użytku drodze, wyremontowanej w 2019 r. ulicy Dobrodzieńskiej oraz remontowanym aktualnie drogom w centrum miasta – ul. Konopnicka i ul. Kościuszki, wjazd praktycznie z każdej strony do Olesna zmienił swoje oblicze.

Kwota tej inwestycji to 7 milionów złotych. Zaznaczmy, że w przyszłości połączy się ona z obwodnicą Olesna.

Droga stała się znacznie bezpieczniejsza. Łuk, który stanowił wiele problemów dla kierowców, został złagodzony. Droga jest dobrze oświetlona, co staje się szczególnie ważne w czasie jesieni. Powiat oleski ma jednocześnie wiele ścieżek rowerowych. Wzdłuż drogi znajduje się ścieżka rowerowa z Olesna do Praszki, a projektując drogę przewidziano jej bezpieczny przebieg – powiedział Stanisław Filak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

/Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/

 

 

Wersja XML