Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza Olesna

Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie, która odbyła się we wtorek 30 czerwca 2020 r., radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Olesna absolutorium z wykonania budżetu Gminy Olesno za rok 2019.

Brak opisu obrazka

Uprzednio radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu w formie prezentacji multimedialnej, w której Burmistrz przedstawił, ze szczególnym uwzględnieniem, inwestycje zrealizowane ze środków własnych i dotacji zewnętrznych.

Po przedstawionym sprawozdaniu, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium. Została ona podjęta jednogłośnie, po czym przewodniczący w imieniu własnym i Rady, podziękował Burmistrzowi za owocną pracę nad ubiegłorocznym budżetem, wyrażając przy tym nadzieję, że wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z założeniem.

Burmistrz Olesna, korzystając z okazji, podziękował także wszystkim instytucjom z którymi gmina współpracowała w minionym roku przy wspólnych inwestycjach.

Wideo z obrad sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Oleśnie 30.06.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2019 - PDFAbsolutorium 2019.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML