Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożyłeś wniosek o dofinansowanie wymiany pieca? Przeczytaj komunikat

Informujemy, ze pracownicy Urzędu Miejskiego w Oleśnie, rozpoczynają wykonywanie ocen energetycznych dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno – i są na liście rezerwowej (pozostali beneficjenci mają już wykonane oceny).

Kolejny raz przypominamy, że zgodnie z regulaminem dofinansowania, za koszt kwalifikowany uznaje się koszt poniesiony PO ZAWARCIU UMOWY Z GMINĄ OLESNO. Więcej informacji pod numerem 788 260 620.

Z przyjemnością informujemy również, że wypłacone zostały środki dla pierwszych beneficjentów, którzy wymienili piece na ekologiczne oraz złożyli kompletne dokumenty rozliczeniowe.

O55A8938 kopia.jpeg

Wersja XML