Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przy kościele św. Anny powstanie m.in. stacja naprawy rowerów

Brak opisu obrazka

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. 

 

Gmina Olesno otrzymała ponad 127 tys. zł dofinansowania ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. "Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno" przy kościele św. Anny w Oleśnie, obejmuje m.in.:

Czas na wykonanie zadanie - do końca sierpnia 2021 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML