Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Brak opisu obrazka

Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Olesno zawarła umowę na powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wartość dofinansowania: 74 988,18 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu

W ramach projektu Gmina Olesno ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych podległych Gminie Olesno. Zakupione laptopy będą użyczone uczniom, w tym rodzinom ubogim z minimum trojgiem dzieci i nauczycielom na czas prowadzenia kształcenia na odległość. W momencie, kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie dalej wykorzystywany podczas lekcji.

 

 

Wersja XML