Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Brak opisu obrazka

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Gmina Olesno zawarła umowę na powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wartość dofinansowania: 69 908,28 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu

W ramach projektu Gmina Olesno ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektorów, sprzęt został przekazany do wszystkich szkół podstawowych podległych Gminie Olesno. Zakupione laptopy będą użyczone uczniom i nauczycielom na czas prowadzenia kształcenia na odległość. W momencie, kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

 

Wersja XML