Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Burmistrza Olesna dla przedsiębiorców

Rada Miejska w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 05 maja 2020 roku, przyjęła uchwałę nr XXIV/192/20 o zmianie uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.

Na mocy tegoż aktu prawa lokalnego, poszczególni przedsiębiorcy będą mogli starać się o zwolnienie z rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności §1  ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz  §1  ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d; oraz  §1  ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za kwiecień, maj, czerwiec jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 433),
 2. nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 491),
 3. którzy zgodnie spełniają warunki zgodne z art. 15 g ust. 9 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą uzyskać przedłużenie terminu płatności rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności określonej w  §1  ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz  §1  ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d; oraz  §1  ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za kwiecień, maj , czerwiec do dnia 30 września 2020 r., jeżeli zanotowali spadek obrotów gospodarczych nieobjętych zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Aby skorzystać z pomocy zainteresowani przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia:

 1. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Oświadczenie zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienia lub odroczenia.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Brak opisu obrazka

PDFUCHWAŁA NR XXIV/192/20 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXIV/192/20 z dnia 5 maja 2020 r.

DOCXZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXIV/192/20 z dnia 5 maja 2020 r. - Oświadczenie


Brak opisu obrazka

Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Olesna z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Olesno poprzez wprowadzenie zwolnienia i zmniejszenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod pawilonami handlowo-usługowymi - prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniami:

PDFZarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Olesna


Wniosek o zwolnienie z czynszu:

DOCXFormularz wniosku o zwolnienie z czynszu

DOCXZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 37.2020.docx
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 37.2020.pdf
 


 

 

 

Wersja XML