Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Brak opisu obrazka

Drodzy Mieszkańcy!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią koronawirusa wielu naszych lokalnych przedsiębiorców  znalazło się w  bardzo trudnej sytuacji. Na terenie naszej gminy mamy zarejestrowanych ponad 1100 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W większości są to firmy jednoosobowe lub zatrudniające kilka osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżniamy przede wszystkim firmy reprezentujące branżę usługową:  restauratorzy, rzemieślnicy, firmy przewozowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, biura turystyczne itp.  Dochody wielu tych firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. Dzisiaj  szczególnie  musimy sobie uświadomić, że rozwój naszej gminy jest w ogromnym stopniu uzależniony właśnie od aktywności naszego lokalnego biznesu. Dlatego oprócz rozwiązań realizowanych przez rząd, chcemy jako samorząd udzielić wsparcia osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.  W miarę naszych możliwości  i kompetencji, będziemy starali się podjąć  takie działania, które w jak największym stopniu pomogą  naszym  przedsiębiorcom, a  przede wszystkim uchronią miejsca pracy. Po licznych konsultacjach społecznych, przede wszystkim z przedstawicielami lokalnego biznesu, przygotowaliśmy pakiet pomocowy , który przedstawię radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

OLESKI PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

I. Najem miejskich lokali użytkowych


II. Dzierżawa terenów  gminnych 


III. Podatki


IV. Uruchomienie punktu  informacyjnego   w zakresie dostępnych form pomocy dla  przedsiębiorcóww najbliższych dniach na stronie Olesna pojawi się odpowiednia zakładka.


Wszystkie wymienione wyżej zwolnienia i ulgi, udzielane będą na wniosek przedsiębiorcy. 

O sposobie i formie składania wniosków będziemy informować po podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie odpowiednich uchwał.

 

Mimo, że zaproponowane przez nas rozwiązania obciążają budżet gminy, są one konieczne . Musimy działać szybko, skutecznie i stanowczo, bo tylko w ten sposób możemy przetrwać ten trudny okres. Będziemy stale monitorować sytuację i podejmować dalsze  inicjatywy, które będą  odpowiedzią na   dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. 

 

 

                                                                                                        Burmistrz Olesna

                                                                                                        Sylwester Lewicki

 

 

 

Wersja XML