Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wszystkie organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prosimy o zapoznanie się z rozstrzygnięciem naboru ofert na dotacje z budżetu Gminy Olesno z zakresu kultury fizycznej i sportu, które dostępne jest w panelu użytkownika generatora eNGO oraz na stronie - http://bip.olesno.pl/download/attachment/27812/zarzadzenie-nr-302020-rozstrzygniecie-sport.pdf 

Wersja XML