Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wstrzymaniu bezpośrednich odczytów wodomierzy przez inkasentów

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa, OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie, podejmuje działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w kraju.

W związku z powyższym od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, nie będą dokonywane odczyty wodomierzy bezpośrednio przez inkasentów, a także wprowadza się całkowity zakaz wstępu swoich Klientów i Kontrahentów do siedziby spółki.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 34 358-24-21
2. mailową na adres biuro@oleskiewodociagi.pl
W przypadku konieczności złożenia pisma:
• drogą pocztową na adres:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
• bezpośrednio w siedzibie Spółki, poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do oznaczonej napisem „TU proszę wrzucać korespondencję do OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie” skrzynka pocztowa zamontowana jest na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki (brak możliwości bezpośredniego otrzymania potwierdzenia, na wniosek zamieszczony na piśmie możliwość otrzymania go na wskazany w piśmie adres email).

Jednocześnie informujemy, iż Pracownicy OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie będą do Państwa dzwonić w celu podania im odczytu telefonicznie.
Odczyty można podawać także telefonicznie lub sms pod nr. 512-787-351 lub 512-787-340.
Dla osób które złożyły oświadczenie o możliwości przesyłania faktury za pośrednictwem poczty e-mail, faktury te zostaną wysłane pocztą elektroniczną, zaś pozostałym dostarczone do skrzynek pocztowych.
Faktury za wodę można opłacać, przelewem na numer konta podany na fakturze.

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML