Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Pula przeznaczona na dofinansowania - 60.000 zł

Nabór startuje 5 marca 2020 r. o godzinie 9:00 i potrwa do 26 marca 2020 r. do godziny 9:00.

UWAGA - wnioski składamy WYŁĄCZNIE za pomocą generatora wniosków eNGO, a w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. 112, w ww. terminie składamy TYLKO PODPISANE przez osoby uprawnione, wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty.

Ogłoszenie o konkursie https://olesno.engo.org.pl/konkursy/43

 

Uwaga - przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania dotacji oraz z kartami oceny formalnej i merytorycznej, dołączonymi do ogłoszenia konkursowego, to na ich podstawie oceniane będą oferty.

Wersja XML