Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oleski Pomnik Historii z kolejną, ogromną dotacją!

810 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II etap prac remontowo – konserwatorskich na XVI- wiecznym drewnianym kościele św. Anny!

Wniosek, który został przygotowany przy wsparciu Burmistrza Olesna i pracowników Urzędu Miejskiego, znalazł się na 20 miejscu na 1957 złożonych wniosków na ministerialnej liście rankingowej!

Warto podkreślić, że dotacja wynosi 100 % planowanych kosztów inwestycji co oznacza, że oleska parafia nie musi mieć wkładu własnego.

Jest to druga pula pieniędzy zdobyta z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za pozyskane w ubiegłym roku środki -  550 tysięcy złotych - wykonano I etap prac.

Nie ma wątpliwości, że ogromne znaczenie przy ocenie wniosku i wysokości przyznanej dotacji miał fakt, że kościół św. Anny znajduje się na liście Pomników Historii. Jest to prestiż, który przynosi w tej chwili wymierne korzyści!

 

 

Wersja XML