Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023

Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023

Ze względu na niewystarczającą liczbę wybranych ławników na kadencję 2020-2023, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Oleśnie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych:

- do Sądu Okręgowego w Opolu  - 3 ławników

- do Sądu Rejonowego w Oleśnie - 3 ławników

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie (zakładka Wybory i Referenda).

Wersja XML