Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE!

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno. https://olesno.pl/8638/ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

 

Wnioski powinni  złożyć beneficjenci, którzy złożyli już wstępne deklaracje udziału w projekcie. Wydatki związane z realizacją projektu mogą zostać poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Olesno.

 

Do składania zachęcamy również innych beneficjentów – lista rezerwowa będzie rankingowana po zakończeniu naboru wniosków, tj. w marcu 2020 r.

Wersja XML