Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III etap przebudowy drogi powiatowej Wygoda – Wysoka - Klekotna zakończony

Zastępca Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński  wraz z przedstawicielami władz samorządowych województwa i powiatu dokonał uroczystego otwarcia ponad 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1942 O Wygoda – Wysoka – Klekotna.

Gmina Olesno partycypowała w kosztach budowy tej drogi w kwocie 806 746 zł.

Oddana droga była kolejnym etapem realizacji przebudowy drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który trwał prawie dwa lata.  Zakres prac obejmował poszerzenie  jezdni do 5,80 m, wykonanie zatoki autobusowej w Kolonii Łomnickiej, wykonanie  kanalizacji deszczowej, chodników z kostki betonowej o szerokości 75 cm, oznakowania poziomego i pionowego, przebudowania  skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej, wykonania zjazdów i przejść dla pieszych.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 2.076.351 zł.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie/Andrzej Szklanny

 

Wersja XML