Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2019

Informujemy, że Gmina Olesno zrealizowała zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2019", zgodnie z umową z dnia 14 października 2019 roku, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu.
W sumie unieszkodliwiono 29,826 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację zadania, zgodnie z umową, została przyznana dotacja w kwocie 26614,88 zł, co stanowi 89,03% całkowitej wartości zadania. 

Wersja XML