Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre przedszkole - lepsza przyszłość

Brak opisu obrazka

Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla 524 dzieci (280 ch oraz 244 dz) z terenu Gminy Olesno z 11 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o diagnozy wszystkich placówek. Jest to: 8 przedszkoli znajdujących się na terenach wiejskich w: Bodzanowicach, Borkach Małych, Borkach Wielkich, Łowoszowie, Sowczycach, Wachowie, Wojciechowie, Wysokiej oraz 3 PP miejskich: nr 3 z Oddziałem Integracyjnym, nr 4 i jeden oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Oleśnie. 
Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego projektu: „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu”, który spotkał się ze 100% poparciem ze strony nauczycieli, rodziców i dzieci. Edukacja obejmować będzie rozwój kompetencji kluczowych w tym: matematykę na wesoło z nauką kodowania, spotkania ze sztuką, gimnastykę ogólnorozwojową, muzykoterapię, a także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
Planuje się dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli, wynikających z diagnoz OWP. Projekt zakłada również wydłużenie czasu pracy przedszkoli, średnio o 2 godz. dzienni oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 7.381,50 h.


Całkowita wartość projektu: 1.214.155,20 zł
Wartość dofinansowania: 1.029.617,70 zł

 

Wersja XML