Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez MSWiA

18 października 2019 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach Wielkich miało miejsce wręczenie na ręce prezesów ochotniczych straży pożarnych powiatu oleskiego umów na dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy złotych. Przekazania umów dokonał st. bryg. Jarosław Zalewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 
Łączna suma dofinansowania 63 jednostek powiatu oleskiego wyniosła 348 tysięcy złotych, z tego jednostki gminy Olesno otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 89 tysięcy złotych.
Powyższe środki pochodzą z budżetu państwa. Ich uruchomienie było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku.
Po raz pierwszy w historii do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz działań ściśle związanych z ratownictwem, zostały wpisane inne zadania realizowane przez OSP, do których należą:
•    organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
•    organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
•    upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
•    propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Stroną umowy o przyznanie dotacji jest: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

Wersja XML