Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Olesno

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) Burmistrz Olesna podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania kół łowieckich na terenie Gminy Olesno.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych, gdyż mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się -wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

PDFObwieszczenie Burmistrza Olesna

PDFKŁ Uroczysko.pdf

Brak opisu obrazka

PDFDodatkowe polowania zbiorowe 2019_2020.pdf

Wersja XML