Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Oleśnie: ul. Rynek, ul. Armii Krajowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.08.2019r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Rynek oraz ul. Armii Krajowej w Oleśnie.

Planowana do wprowadzenia organizacja ruchu polegać będzie na zamknięciu ul. Rynek oraz części ul. Armii Krajowej (do skrzyżowania z ul. Lompy) dla ruchu samochodowego, z wyłączeniem stosowania się do niej pojazdów służb miejskich, zaopatrzenia i rowerzystów.

W celu realizacji powyższego zostanie wprowadzone oznakowanie w/w ciągu komunikacyjnego znakami typu B-1 „zakaz ruchu”. Dodatkowo w celu wyeliminowania przypadkowego ruchu pojazdu samochodowego, zaprojektowano słupki stalowe typu U-12c od strony ul. Lompy oraz ul. Kościelnej.

Wobec powyższego prosi się o stosowanie do w/w organizacji ruchu oraz Prawa o ruchu drogowym.

 

Wersja XML