Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pracach modernizacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej

Bez tytułu.jpeg

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji Projektu ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno’’ rozpocznie się w dniu 29.07.2019r. realizacja zadania nr 16 HRP pn. ,,Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno’’.

W ramach zadania oprócz bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej będzie też wykonywana renowacja studni kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów.

Wykonawca robót tj. firma Unimark Sp. z o.o. z Wadowic większość robót planuje wykonać w porze wieczornej i nocnej. Ze względu na konieczność wykonania prac mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.

Planowane zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową nastąpi do 31.08.2019r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.oleskiewodociagi.pl

Za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją serdecznie przepraszamy.

Wersja XML