Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kluczborskiej

UWAGA! W związku z rozpoczęciem zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 509+125 w m. Olesno”, w czwartek 13 czerwca 2019 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicy Kluczborskiej. 

most.jpeg

Na obiekcie mostowym zostanie wyłączony z ruchu pas  od ronda w kierunku Kluczborka do najbliższego skrzyżowania, z ul. Młyńską. Ruch pojazdów z tego pasa zostanie skierowany objazdem na rondzie w kierunku Bytomia/Częstochowy, a następnie ulicą Wielkie Przedmieście - ulicą Mostową - Małe Przedmieście i powrocie na drogę krajową nr 11 w kierunku Kluczborka.

Ruch z pasa wlotowego na rondo od strony Kluczborka zostanie skierowany na przeciwległy pas ruchu przed obiektem i powrocie ruchu na obecny pas prze rondem.

sharp@olesno.pl_20190611_100331-1.jpeg

sharp@olesno.pl_20190611_100331-2.jpeg

 

Wersja XML